Thẩm định tiêu chuẩn chính trị, chuẩn bị nhân sự khóa 13

03/01/2019 06:12

Trưởng Ban Tổ chức TƯ nhấn mạnh việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch Ban chấp hành TƯ.

Tại hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng tháng 1 chiều nay, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính cho hay, trong tháng 12 và quý 4/2018, toàn ngành đã tập trung cao độ, quyết liệt, khẩn trương triển khai khối lượng lớn các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính

Ngành đã tham mưu ban hành quy định của Ban chấp hành TƯ khóa 12 về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành TƯ; Tham mưu đề án Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và hoàn thành giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành TƯ nhiệm kỳ 2021-2026 trình xin ý kiến TƯ.

Ban Tổ chức TƯ đã chủ trì tham mưu việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trình hội nghị TƯ 9…

Theo ông Phạm Minh Chính, những kết quả này đã góp phần ngăn chặn đẩy lùi tiêu cực trong công tác quy hoạch và bỏ phiếu tín nhiệm.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong quý 1.

Cụ thể, tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện tích cực, có hiệu quả các nghị quyết TƯ, trong đó có nghị quyết và kế hoạch về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nếp văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên.

Toàn ngành tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị mới về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng và hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ cũng nhấn mạnh việc tiếp tục rà soát đánh giá cán bộ theo tinh thần nghị quyết TƯ 7 khóa 12, các quy định của Đảng và nắm chắc tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm kịp thời tham mưu nhân sự thay thế cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác, đồng thời chuẩn bị tốt công tác nhân sự nhiệm kỳ tới.

Ngành cũng cần tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, diễn biến nội bộ và an ninh chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những nơi nội bộ chưa thống nhất, có biểu hiện mất đoàn kết, để kịp thời có biện pháp xử lý.

Đặc biệt chú ý và cảnh giác với sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động lợi dụng chống phá nội bộ. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch Ban chấp hành TƯ và công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài đảm bảo kịp thời, chính xác theo đúng quy định.

Ngoài ra, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trong toàn ngành gắn với đẩy mạnh việc chống tiêu cực, nhũng nhiễu, gây khó khăn, cản trở trong việc thực thi công vụ. Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu…

(Theo Vietnamnet)

BÌNH LUẬN

Quảng cáo

ĐƯỢC QUAN TÂM

Banner sự kiện
Quảng cáo